munkaugyTuzvédelem weblapkézi tuzoltó készülék
Elérhetőségek

tűz- és munkavédelmi
tanácsadó

Lev. cím:
6771 Szeged-Szőreg
Makai út 11. sz.
Tel./Fax: 62/406-971
Mobil:
06 30 555 3305
06 30 972 2912
E-mail:
mstuzvedel@freemail.hu
juhaszneagi@citromail.hu

Referenciáink

Tűzvédelmi bemutató
 • Szegedi Rendészeti
  Szakközépiskola
 • DÉLCELL Kft.

Referencia cégek
 • ContiTech Rubber
     Industrial Kft.
 • DÉLCELL Kft.
 • GRIFFSOFT Zrt.
 • THERMOKERÁMIA Kft.
 • Polgármesteri hivatalok
 • továbbiak
Copyright 2008-14
minden jog fenntartva

Mester Anikó
munkavédelmi szaktanácsadó
 • A Munkabiztonsági Szabályzatot elkészíti.
 • A Védőeszköz és munkaruha juttatás rendjét összeállítja, valamint meghatározza a védőeszközök szükséges minősítési jellemzőit.
 • Elkészíti a munkaköri leírások munkavédelmi részeit.
 • Részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon (munkavédelmi szempontból).
 • Az munkavédelmi oktatások anyagait elkészíti, új belépők esetén valamint az éves ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtartja.
 • Az esetleges beruházások munkavédelmi tervfejezetét elkészíti (igény esetén).
 • Ellenőrzi a nők, fiatalkorúak foglalkoztatását.
 • Az illetékességi területén ellenőrzi a munkavédelmi tevékenységet.
 • Gondoskodik róla, hogy a vállalkozási szerződések tartalmazzák a munkavédelmi megállapodásokat (igény esetén).
 • Szakmai protokollt dolgoz ki azokra a munkafolyamatokra, melyek a munkavállalókra veszélyt jelenthetnek.
 • Részt vesz a munkavédelmi szakhatósági ellenőrzéseken.
 • A vállalat valamennyi szervezet egységénél évente munkavédelmi ellenőrzést tart, melyről jegyzőkönyvet készít.
 • Kivizsgálja a munkabalesetek jogszabályban meghatározott körét,
 • részt vesz a foglalkozási megbetegedések, és fokozott expozíció kivizsgálásában.
 • Végzi a munkabalesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását.
 • Az ÁNTSZ felé bejelenti a felhasznált vegyi anyagokat
 • Végzi a veszélyes gépek nyilvántartását, felülvizsgálatára intézkedik.
 • Gondoskodik a nyomástartó edények felülvizsgálatának elvégeztetéséről.
 • Amennyiben szükséges műszaki méréseket kezdeményez, azokon részt vesz,
 • valamint az eredményeket kiértékeli.
 • Jogi esetekben szaktanácsot ad a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben.
 • Elkészíti a vállalat fizikai és kémiai kockázatértékelését.
 • Kezeli a Vállalat munkavédelmi vonatkozású iratait, nyilvántartásait.
 • Havaria esetben azonnal a helyszínre megy és segíti a vészhelyzet
 
   
Tűzmegelőzési bemutató

A DÉLCELL Kft telephelyén tűzmegelőzési tájékoztató keretében a különböző tulajdonságú nikecell végtermékeket vizsgáltuk.

   
Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás felnőttképzési intézetben.


Tűzvédelmi oktatás
   
Tűzvédelmi bemutató

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola növendékei elsajátították a Tűz oltás alapjait.
Tűzvédelmi bemutató