munkaugyTuzvédelem weblapkézi tuzoltó készülék
Elérhetőségek

tűz- és munkavédelmi
tanácsadó

Lev. cím:
6771 Szeged-Szőreg
Makai út 11. sz.
Tel./Fax: 62/406-971
Mobil:
06 30 555 3305
06 30 972 2912
E-mail:
mstuzvedel@freemail.hu
juhaszneagi@citromail.hu

Referenciáink

Tűzvédelmi bemutató
 • Szegedi Rendészeti
  Szakközépiskola
 • DÉLCELL Kft.

Referencia cégek
 • ContiTech Rubber
     Industrial Kft.
 • DÉLCELL Kft.
 • GRIFFSOFT Zrt.
 • THERMOKERÁMIA Kft.
 • Polgármesteri hivatalok
 • továbbiak
Copyright 2008-14
minden jog fenntartva

humanprofil@gmail.com
 1. Munkaügyi tanácsadás, munkaügyi audit
  • munkaszerződés, munkaszerződés módosítás, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szerződés, munkaügyi szabályzat elkészítése, ellenőrzése
  • a munkaügyi tevékenység átfogó felülvizsgálata, ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján
  • munkaviszony létrejöttekor munkaügyi tájékoztató elkészítése
  • munkaköri leírás, munkaidő beosztás elkészítése
  • munkaidő keret meghatározása
  • munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások elkészítése, vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése
  • szabadságolási ütemterv kialakítása, szabadság-nyilvántartás ellenőrzése
  • munkaviszony megszüntetési módok írásos dokumentációjának elkészítése
  • az atipikus foglalkoztatás szabályainak kialakítása
  • munkaügyi adminisztráció vezetése, dokumentálása
  • munkaviszony létesítésével, megszűnésével/megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek ellenőrzése
  • a munkavállaló munkaköri feladatairól történő tájékoztatás ellenőrzése
  • a kötelező legkisebb munkabér kifizetésének ellenőrzése
  • a munka díjazására vonatkozó elszámolások szabályszerűségének vizsgálata
  • a jogszabályokban előírt bérpótlékok kifizetésének ellenőrzése
  • a munkabérszámfejtés, munkabér kifizetések vizsgálata
  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető járandóságok kiadása, igazolások kiállítása és kiadása
  • munkahelyi konfliktusok kezelésében tanácsadás, közvetítés
 2. Munkaügyi ismeretek oktatása
 3. Szakmai tanulmányok készítése, elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, előadások tartása
 4. Munkaügyi szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása
 5. Szervezetfejlesztés, változás-menedzselés
  • Szervezeti hatékonyság növelése, vállalati versenyképesség fejlesztése
  • Belső kommunikáció és szervezeti kultúra vizsgálata, fejlesztése
  • Létszám, munkakör, pozíciótervezés, folyamatracionalizálás
  • Vállalati-, vezetési folyamatok és rendszerek felülvizsgálata
  • Szervezeti elemzés
  • Szükséges változások megvalósításához szükséges tényezők elemzése
  • Változtatási stratégia és taktika kidolgozása, a változási folyamat akciótervének elkészítése
  • Az ellenállás megértése és kezelése
   
Tűzmegelőzési bemutató

A DÉLCELL Kft telephelyén tűzmegelőzési tájékoztató keretében a különböző tulajdonságú nikecell végtermékeket vizsgáltuk.

   
Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás felnőttképzési intézetben.


Tűzvédelmi oktatás
   
Tűzvédelmi bemutató

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola növendékei elsajátították a Tűz oltás alapjait.
Tűzvédelmi bemutató